غمـ

 

این دکمهـ ها چهـ گناهیـ دارند کهـ بایــد تمامـ غمـ های مرا تایـــپ کنند ..؟؟


این قدر بهـ سرشــان کوبیــده ام کهـ مثل دلــــم زخمیـ شده اند ..!


اگر زبــان داشتند نفرینمـ میکردند ...


امـّا رنگشـــان پریده از دلهره هایـــــمـ ..!!

/ 0 نظر / 12 بازدید